En holistisk syn på verksamhet och verksamhetsstöd

Helhetsarkitektur för små och mellanstora företag

ArchEA riktar sig till små och mellanstora företag som inte har egna verksamhetsarkitekter eller applikationsarkitekter anställda och som i stället kan behöva hyra in kompetensen vid behov. Till skillnad från de stora drakarna söker vi inte långa uppdrag hos stora arbetsgivare utan kortare och vid behov återkommande uppdrag.