Helhetsarkitektur för små och mellanstora företag

ARCHEA riktar sig till små och mellanstora företag som inte har egna anställda verksamhetsarkitekter eller applikationsarkitekter och som i stället kan behöva hyra in kompetensen vid behov.


Är Du rustad för EUs nya Datalagringsförordning GDPR?Den 25/5-2018 börjar EUs nya datalagringsförordning gälla. Vi hjälper dig att förstå förordningen och hur den påverkar ditt företag. Vi hjälper dig också under förändringsarbete. Vi följer upp efter hand för att minimera risken att företaget får problem på grund av förordningen.

Som en start på resan erbjuder vi föredrag i Hörby där vi kommer att gå igenom förordningen. Vi riktar oss i mot företag men jobbar för att även få till föredrag mot föreningar och privatpersoner. Klicka på bilden ovan för att läsa mer och anmäla dig.


Våra Erbjudanden

Utveckla Verksamhet och Stöd tillsammans

Vi hjälper Ditt företag att utveckla Din verksamhet och Dina verksamhetsstöd tillsammans. Vi står på din sida i relation med leverantörer av verksamhetsstöd.

Verksamhetsstöd för din Verksamhet

Vi hjälper dig att förstå vilket behov du har av verksamhetsstöd och att dina olika verksamhetsstöd spelar tillsammans. Vi hjälper dig också med upphandling och implementation.

När Din verksamhet förändras

Befinner du Dig i en förändringsfas? Vi hjälper dig att förstå hur förändringen påverkar Ditt behov av verksamhetsstöd.

Har Du tankarna i Molnet?

Vill du köra verksamhetsstöd i molnet eller har Ni köpt molntjänster som skall fungera med era övriga system? Vi hjälper er att reda ut begreppen och få det att fungera.

Strategiskt arbete

Behöver du stöd för att jobba mer strategiskt med verksamhet och verksamhetsstöd? Vi hjälper dig att skapa ett underlag som bidrar till att förstå hur verksamheten påverkas av strategiska förflyttningar vilket bidrar till bättre analys inför beslut.

Metoder och verktyg

Tillsammans med sunt förnuft och rimlighet använder vi öppna standarder i vår verksamhet som TOGAF och Archimate.